کارکنان

نام حوزه: معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی: لیلا مریخی

شرح وظایف: سرپرست صندوق رفاه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی:  ۱۱۵۰    آدرس پست الکترونیکی: leilamerikhi[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: ۱۸ سال کار در امور مالی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: سیداحمد رحمتی

شرح وظایف: صندوق رفاه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی:  ۱۱۳۷    آدرس پست الکترونیکی: rahmati.a17[at]gmail.com

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی: فرشید کاظمی

شرح وظایف: صندوق رفاه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۱۳۵

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>


نام و نام خانوادگی: فرهاد محمودی

شرح وظایف: صندوق رفاه دانشجویی ( صدور سند حسابداری، فیش واریز وثبت در سیستم صندوق رفاه دانشجویی)

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماسداخلی: ۱۱۳۵

 

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۳۹۵