شرح وظایف

 

شرح وظایف صندوق رفاه دانشجویی

- ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی بمنظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی.

- پرداخت وامهای شهریه وزارت علوم.

- شرکت در جلسات صندوق رفاه.

نحوه استفاده از خدمات صندوق رفاه دانشجویان (ضوابط و شرایط):

    صندوق رفاه دانشجویان واحد رشت برای تامین بخشی از هزینه های دانشجویان مستعد کم بضاعت، تسهیلات اعتباری به صورت قرض الحسنه با رعایت آیین نامه به دانشجویان پرداخت می نماید. میزان وام پرداختی بستگی به میزان شهریه هر رشته ی تحصیلی داشته و در هر سال تحصیلی دو بار در ابتدای هر ترم تحصیلی پس از حصول شرایط لازم پرداخت خواهد شد.

انواع قرض الحسنه

۱. تامین بخشی از شهریه ی تحصیلی

۲. تامین بخشی از هزینه ی  تحصیلی

۳. تامین بخشی از اجاره ی مسکن

۴. تامین بخشی از هزینه ی ازدواج در حین تحصیل

۵. تامین بخشی از هزینه ی ضروری در موارد درمانی و بیمارستانی

         لازم به ذکر است وام وزارت علوم ( وام فراغت از تحصیل) هر ساله در صورت تامین اعتبار از جانب دولت به دانشجویان محترم اعطا می گردد. اطلاع رسانی در خصوص اعطای وام های شهریه وام وزارت علوم از طریق سایت دانشگاه و همچنین بردهای دانشجویی صورت می پذیرد.

شرایط قرض گیرندگان:

۱. رعایت شئون دانشجویی و مقررات انضباطی که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ می شود.

۲. دانشجو از نظر وضع مالی استحقاق دریافت قرض الحسنه را داشته باشد.

۳. ثبت نام در حداقل تعداد واحد های درسی مورد لزوم طبق مقررات آموزشی.

۴. دانشجو مشروط نباشد.

نحوه ی  تخصیص وام قرض الحسنه:

    صندوق هر واحد با در نظر گرفتن منابع مالی خودش می تواند نسبت به اعطای تسهیلات به دانشجویان واجد شرایط با رعایت ضوابط زیر اقدام نماید.

نحوه ی اعطای وام قرض الحسنه:

۱.صندوق هر واحد دانشگاهی قبل از شروع ترم از بررسی های مقدماتی در حدود امکانات مالی صندوق، فرم پرسشنامه درخواست تسهیلات قرض الحسنه را در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می دهد.

۲.پس از جمع آوری پرسش نامه های تکمیلی لیست متقاضیان مربوط به انضمام پرسشنامه ها حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیته مطرح و با رعایت اولویت های مقرر پس از تصویب، وام قرض الحسنه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت خواهد شد که در هنگام ثبت نام مشکل مالی نداشته باشند.

کمیته تصویب کننده وام قرض الحسنه:

      در هر واحد دانشگاهی کمیته ای مرکب از سه نفر، رئیس صندوق رفاه دانشجویی واحد و دو نفر مطلع در امور مالی و دانشجویی که به پیشنهاد معاونین اداری و مالی و دانشجوئی و با حکم رئیس واحد برای مدت ۴ سال، به منظور بررسی و تصویب وام قرض الحسنه دانشجویان منصوب می شوند.

تبصره : کلیه اسناد و اوراق بهادار صندوق با امضای معاون دانشجویی و  رئیس صندوق رفاه دانشجویی می باشد.

مواردی که بدهی دانشجو تبدیل به دین حال خواهد شد:

    در موارد زیر کلیه مانده بدهی دانشجو بابت تسهیلات دریافتی تبدیل به دین حال شده و می بایست نسبت به باز پرداخت آن بلافاصله به صورت یک جا اقدام نماید.

۱. در صورتیکه دانشجو به هر دلیلی از دانشگاه اخراج گردد و یا به تحصیل خود ادامه ندهد.

۲. چنانچه مشخص شود دانشجو به منظور دریافت تسهیلات، اطلاعات خلاف واقع به دانشگاه ارائه داده است.

۳. در صورت تخلف از مقررات انضباطی واحد.

۴. عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سر رسید های مقرر بدون عذر موجه

اهم توصیه های صندوق رفاه دانشجویی به دانشجویان محترم:

شماره حساب مربوط به صندوق رفاه دانشجویی به شرح زیر می باشد:

-  شماره حساب  سیبای ۰۱۰۹۰۹۸۸۸۸۰۰۸

-  از دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت پرداخت کلیه دیون خود اعم از اقساط وام و تقسیط شهریه در خصوص شماره حساب مربوط به این اداره دقت لازم را مبذول فرمایند در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه اداره صندوق رفاه دانشجویی نخواهد بود.

-  دانشجویان محترم می بایست نسبت به پرداخت دیون معوقه خود در تاریخ مقرر شده توسط صندوق رفاه دانشجویی اقدام نمایند، در غیر این صورت جهت بهره مندی از تسهیلات آتی این اداره محروم خواهند شد.

 

نحوه وصول مطالبات:

     دانشگاه مجاز است برای وصول مطالبات از طریق مختلف، مراجعه به بدهکار (دانشجو) ، یا ضامن متضامنا یا منفردا و یا سایر تضمینات و یا هر نوع دارائی بدهکار سهل ترین راه را انتخاب نماید.

مقررات متفرقه:

۱. به فارغ التحصیلانی که در دوران دانشجوئی از وام قرض الحسنه تحصیلی استفاده  نموده اند تا تسویه کامل بدهی مدرک تحصیلی داده نخواهد شد.

۲. صدور گواهی و تسلیم ریز نمرات برای ارائه به دانشگاه های خارج از کشور موکول به تسویه حساب کامل بدهی دانشجو می باشد.

۳. مبالغی که به صورت قرض الحسنه یک جا و یا به دفعات به دانشجو پرداخت می شود طبق دفاتر و اسناد مربوط دین مسلم و قطعی دانشجو بوده و بایستی براساس ضوابط تعیین شده در موعد مقرر نسبت به باز پرداخت آن بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای اقدام نماید.

۴. دانشجویانی که بابت اقساط وام و شهریه بدهکار می باشند باید در تاریخ های تعیین شده به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه و اقدام به پرداخت و تسویه نمایند.

۵. دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان و یا خوابگاه های دانشجوئی بدهکار می باشند، توجه داشته باشند تا هنگامی که بدهی خود را در تاریخ معین تسویه ننمایند، ثبت نام از آنها به عمل نخواهد آمد.

 

بیمه حوادث دانشجویی :

به منظور کمک به دانشجویانی که در حین تحصیل بر اثر حوادث غیر مترقبه دچار خسارت   می شوند، صندوق بیمه دانشگاه طبق تعهدات ذیل جبران خسارت می نماید:

۱. هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال. ( فقط هزینه های پزشکی در تاریخ وقوع حادثه قابل پرداخت بوده و هزینه های تداوم درمان قابل پرداخت  نمی باشد)

۲. در صورت نقص عضو و از کارافتادگی کلی تا مبلغ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال .

۳. در صورت فوت ناشی از حادثه تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال.

       تبصره: در خصوص بند ۲ و۳ در صورتی که خسارت بر اثر موارد زیر صورت گیرد از شمول تعهدات صندوق خارج می باشد.

الف) خودکشی یا اقدام به آن

ب) صدمات بدنی که بیمه شده در بروز حادثه مقصر باشد یا عمدا" موجب آن باشد.

ج) مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک

د) ارتکاب به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت و مشارکت و یا معاونت در انزاع و درگیری عمدی

ه) خساراتی که بر اثر انجام فعالیت های ورزشی در قالب مسابقات باشگاهی، لیگ و تیم های منتخب دانشگاه ایجاد می شود( در این گونه حوادث بایستی از بیمه های فدراسیون پزشکی سازمان تربیت بدنی پیگیری و استفاده گردد)

     نحوه اعلام خسارت:

در صورت بروز حادثه، دانشجوی حادثه دیده یا ولی دانشجو، برای دریافت خسارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲ماه پس از بروز حادثه نسبت به ارائه مدارک و تکمیل فرم های مربوطه به دبیر کمیته پرداخت خسارت واحد مراجعه نماید.                

مدارک لازم جهت دریافت خسارت:

الف) در صورتی که حادثه در محیط دانشگاه صورت گیرد مدارک زیر لازم می باشد:

۱. تکمیل فرم گزارش حادثه

۲. تکمیل فرم درخواست هزینه

۳. اصل صورت هزینه ها و مدارک درمانی و بیمارستانی زمان حادثه ( صورت هزینه های تداوم درمان پس از حادثه قابل قبول نمی باشد)

۴. تصویر کارت دانشجویی

ب) در صورتیکه حادثه خارج از محیط دانشگاه صورت گیرد:

۱. اصل گزارش حادثه تنظیمی نیروی انتظامی و کروکی راهنمایی و رانندگی یا تصویر برابر با اصل شده دادگستری با ذکر مشخصات مصدوم در آن( در مورد حوادث و تصادفات جاده ای)

۲. اصل صورت هزینه ها و مدارک درمانی و بیمارستانی زمان حادثه ( صورت هزینه های تداوم درمان پس از حادثه قابل قبول نمی باشد)

۳. تکمیل فرم درخواست هزینه

۴. تصویر کارت دانشجویی

 در صورت حادثه منجر به فوت مدارک ذیل نیز می بایستی ضمیمه شود.

۵.اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت  احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاینه جسد پزشکی قانونی یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری

     تذکر: کلیه هزینه ها پس از تائید، توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قابل پرداخت خواهد بود.

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۵