امور مالی دانشجویی

 

نام حوزه:معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: معصومه خردمند کافی

شرح وظایف: مسئول امور مالی دانشجویان(پاسخگویی به کلیه امور مربوط به شهریه دانشجویان، تخفیفات شهریه، امور مالی مربوط به دانشجویان تحت پوشش بنیاد جانبازان)

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ( دانشجوی کارشناسی ارشد)

اطلاعات تماستلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۰۵۳    داخلی:۱۲۸۲   آدرس پست الکترونیکی:  nazanin.binazir[at]yahoo.com

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه:معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: مریم اسدپور

شرح وظایف: ثبت تخفیفات دانشجویی، ثبت بنیاد شهید، تسویه حساب دانشجویان و کلیه امور مربوط به امور مالی دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی

اطلاعات تماس: داخلی:۱۰۶۶    آدرس پست الکترونیکی: P.as1392[at]yahoo.com

 


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امور مالی)

نام و نام خانوادگی: حسین جوانبخت

شرح وظایف: ثبت تخفیفات دانشجویی، ثبت بنیاد شهید، تسویه حساب دانشجویان و کلیه امور مربوط به امور مالی دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۶۷  آدرس پست الکترونیکی:  h-javanbakht49[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

- کارشناس امور آموزشی (۳ سال)

- رئیس اداره تدارکات ( ۷ سال)

- کارشناس کارگزینی ( ۴ سال)

- کارشناس مالی دانشجویی ( ۳ سال)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

 

نام و نام خانوادگی: میثم موسی پور

شرح وظایف:ثبت تخفیفات دانشجویی، ثبت بنیاد شهید، تسویه حساب دانشجویان و کلیه امور مربوط به امور مالی دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی (دانشجوی کارشناسی حقوق)

اطلاعات تماس:تلفن مستقیم:     داخلی: ۱۱۰۶

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۷