مدیر امور مالی

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: یونس پارسائی

شرح وظایف: مدیر مالی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعات تماستلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۶۱۳      داخلی:۱۰۲۴

سوابق اجرایی: ۶ سال مسئول امور مالی دانشجویان، ۸ سال مسئول رسیدگی اسناد، مدیر مالی از سال ۱۳۹۲ تاکنون

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۷