انبار

نام حوزه: معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: بهرام حقیقی

شرح وظایف:

۱- دریافت و کنترل اقلام خریداری شده توسط اداره تدارکات و صدور فیش رسید و حواله

۲- نگهداری اقلام با توجه به ماهیت آنها در محل های مناسب در انبار

۳- کنترل کالاها با توجه به تاریخ انقضاء و اولویت بندی در تحویل

۴- برآورد نیازهای معمول و تنظیم درخواست خرید

۵- بازدید از مصالح ساختمانی و سایر موارد مرتبط در محل پروژه های در حال اقدام

۶- کنترل تجهیزات و اقلامی که به دلایل خاص بصورت مستقیم تحویل قسمت ها می گردد.

آخرین مدرک تحصیلی:

اطلاعات تماس: مستقیم: ۳۳۴۸۰۲۲۹  داخلی:۱۰۷۷   

سوابق اجرایی:تدارکات

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی: علی بهرامی

آخرین مدرک تحصیلی:

اطلاعات تماس: مستقیم: ۳۳۴۸۰۲۲۹  داخلی:۱۰۷۷   

سوابق اجرایی:انتظامات

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۹۵