تدارکات

نام حوزه: معاونت اداری مالی

نام و نام خانوادگی: جبار اسماعیل زاده

شرح وظایف:مسئول تدارکات (استعلام قیمت، قیمت گذاری، خرید ملزومات و کالاهای درخواستی دانشگاه)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۳  داخلی: ۱۰۵۱

   آدرس پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

مسئول تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از فروردین ۹۸ تاکنون

                <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه:معاونت اداری و مالی (امورمالی)

نام و نام خانوادگی: ربابه قربانی

شرح وظایف: امور مالی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۸۶


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام و نام خانوادگی:حسین آوریده

شرح وظایف: تدارکات ( استعلام قیمت، قیمت گذاری، خرید ملزومات درخواستی دانشگاه)

آخرین مدرک تحصیلی:

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۳  داخلی: ۱۰۳۱

سوابق اجرایی: اداره فارغ التحصیلان - تدارکات

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸