تدارکات

نام حوزه: معاونت اداری مالی

نام و نام خانوادگی: مسعود حیدرنیای کهن

شرح وظایف:مسئول تدارکات (استعلام قیمت، قیمت گذاری، خرید ملزومات و کالاهای درخواستی دانشگاه)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۳  داخلی: ۱۰۵۱

   آدرس پست الکترونیکی: masoodheydarnia[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

          مسئول تدارکات از مهر ۱۳۹۵ تاکنون

          مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری) از سال ۱۳۸۷ تا  مهر ۱۳۹۵

          مسئول آموزش گروه دامپزشکی مقطع کاردانی از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۷(مهرماه)

          مسئول آموزش گروه مدیریت و حسابداری مقطع کارشناسی از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۹

کارشناس امور فارغ التحصیلان در تهران مرکز از سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۳

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

 

نام و نام خانوادگی:حسین آوریده

شرح وظایف: تدارکات ( استعلام قیمت، قیمت گذاری، خرید ملزومات درخواستی دانشگاه)

آخرین مدرک تحصیلی:

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۳  داخلی: ۱۰۳۱

سوابق اجرایی: اداره فارغ التحصیلان - تدارکات

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>