تدارکات

نام حوزه: معاونت اداری مالی

نام و نام خانوادگی: حسن بخشی زاده

شرح وظایف:مسئول تدارکات (استعلام قیمت، قیمت گذاری، خرید ملزومات و کالاهای درخواستی دانشگاه)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۳  داخلی: ۱۰۵۱

   آدرس پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

          مسئول تدارکات از آبان ۱۳۹۶ تاکنون

         <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

 

نام و نام خانوادگی:حسین آوریده

شرح وظایف: تدارکات ( استعلام قیمت، قیمت گذاری، خرید ملزومات درخواستی دانشگاه)

آخرین مدرک تحصیلی:

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۰۵۶۳  داخلی: ۱۰۳۱

سوابق اجرایی: اداره فارغ التحصیلان - تدارکات

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>