مدیر امور اداری

نام حوزه:معاونت اداری و مالی(امور اداری و منابع انسانی)

نام و نام خانوادگی:سید تقی میرمهدی پور

شرح وظایف:

- مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی

- برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی و نقل انتقالات

- نظام جبران خدمات و انگیزه عملکرد

- برنامه ریزی و پرورش سیر پیشرفت شغلی کارکنان

- بهبود ارتباطات منبع انسانی

- انجام مراحل بازنشستگی کارکنان

- سایر امور ارجاعی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علو م سیاسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۲۶  آدرس پست الکترونیکی: Mirmahdipour56[at]gmail.com

سوابق اجرایی:

مدیر دانشجویی

مسئول امتحانات

کارشناس فارغ التحصیلان

مسئول آموزش

 

سوابق پژوهشی:

۱- طرح پژوهشی به عنوان ماهواره و تاثیر آن بر اعتقادات دینی و مذهبی دانشجویان دختر تحت عنوان همکار طرح

۲- مقاله با عنوان ماهیت و فرایند رقابت استراتژیک ایران و عربستان از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی ( با تاکید بر بحران سوریه) بعنوان همکار مقاله

 

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷