معاون اداری مالی

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 نام ونام خانوادگی: علیرضا فرخ بخت فومنی              

 

 

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی_بازاریابی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

رتبه:مربی

دانشگاه محل تحصیل:آزاد اسلامی واحد رشت

سال اخذ مدرک:۱۳۷۹

سوابق اجرایی:

۱- عضو شورای سیاستگذاری سما استان  گیلان

۲- عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه ا زاد اسلامی استان گیلان

۳- رییس کمیته اموزشی و پژوهشی سما استان گیلان

۴- رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال۱۳۸۸ به مدت ۳ سال

۵- مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی بمدت یکسال

۶- مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی بمدت 2 سال

۷- دبیر اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیلان

۸- مشاور مدیر کل اتکا استان گیلان بمدت یکسال

سوابق پژوهشی:

مقالات:

 ۱- ارائه و پذیرش مقاله بصورت سخنرانی تحت عنوان بررسی مشکلات شرکتهای تعاونی در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری و علوم اجتماعی -۱۳۹۳

۲-  ارائه و پذیرش مقاله تحت عنوان

An algorithm for Integrating strategic planning in Holding Companies

در 1st International Conference on New Direction in Business, Management ,Finance and Economics(Famagusta ,Northern Cyprus sep 2013)

۳-  چاپ مقاله تحت عنوان

the relationship between neo-fire factor inventory and test anxiety in student  (case study – university fouman and shaft)

در    Journal of applied environmental and biological sciences

 

۴-  ارائه  و پذیرش بصورت سخنرانی مقاله تحت عنوان

  The situation of educational system in guilan industries

در  7 annual AGBA world congress – Malaysia – 2010

۵-   ارائه  و پذیرش بصورت سخنرانی مقاله تحت عنوان

The role of customer relationship management in explaining with customer satisfaction

در International conference on innovation and management – Malaysia – 2010

۶- ارائه و پذیرش مقاله تحت عنوان نیاز سنجی اموزش بر اساس احتیاجات شغلی برنامه چهارم توسعه استان گیلان در همایش ملی بهره وری:میثاق راهبردی دولت،صنعت و دانشگاه – دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت – ۱۳۸۷

۷- ارائه و پذیرش مقاله تحت عنوان بررسی مشاغل صنعتی جهت طراحی یک طرح اموزشی موثر در همــایش ملی بهره وری: میثاق راهبردی دولت،صنعت و دانشگاه – دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت – ۱۳۸۷

۸- ارائه و پذیرش مقاله  تحت عنوان نقش بازاریابی اینترنتی در ایجاد مزیت رقابتی سازمانها در همایش منطقه ای فن اوری الکترونیکی در سازمانهای عصر حاضر – دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن-۱۳۸۶

۹- ارائه و پذیرش مقاله تحت عنوان بررسی نحوه ایجاد خوشه های صنعتی در استان گیلان در ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران – ۱۳۸۲

۱۰- ارائه و پذیرش مقاله تحت عنوان نقش خانواده و اموزش عالی در پرورش کارافرینان بنگاه های کوچک و متوسط در همایش استانی کارافرینی – دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندر انزلی – ۱۳۸۶

۱۱-  ارائه و پذیرش مقاله تحت عنوان تاثیر سیستم نظام پیشنهادات در سازمانهای کارافرین در همایش استانی کارافرینی – دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندر انزلی – ۱۳۸۶

۱۲- چاپ مقاله تحت عنوان مطالعه بازار اولین و مهمترین گام ارزیابی طرح های سرمایه گذاری – ماهنامه تخصصی بازاریابی – شماره چهل و پنج

۱۳-  چاپ مقاله تحت عنوان پنج فن موفق بازاریابی – ماهنامه تخصصی بازاریابی – شماره سی و چهار

طرح های پژوهشی:

۱- مجری طرح تحقیقاتی تحت عنوان وضعیت سیستم اموزشی در صنایع استان گیلان – دانشگاه ازاد اسلامی واحـــد بندر انزلی

۲- مجری طرح تحقیقاتی ساماندهی بازار محصولات کشاورزی شرکت های تعاونی در جهت توسعه بازاریابی و صادرات در سطح ملی – اداره کل تعاون استان گیلان

۳- مجری طرح تحقیقاتی  بررسی مشاغل صنعتی جهت طراحی اموزش موثر – اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

۴- مجری طرح تحقیقاتی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با بازار کار استان گیلان – اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

۵- همکار اصلی طرح تحقیقاتی چگونگی ایجاد خوشه های صنعتی در استان گیلان – دانشگاه گیلان

۶- مجری طرح مطالعات بازار کشور قزاقستان_سازمان توسعه تجارت ایران

سوابق آموزشی:

۱- عضو هیلت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرانزلی

۲- مدرس مدعو در دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

۳-مدرس مدعو در دانشگاه ازاد اسلامی واحد فومن و شفت

۴- مدرس دوره های مدیریت و بازاریابی برای سازمانهای صنایع ومعادن-تعاون-استاندارد و بازرگانی استان گیلان