نشست صمیمی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه با مدیر کل و کارکنان ارجمند حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۱۰۹
نشست صمیمی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه با مدیر کل و کارکنان ارجمند حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 


۱ رای