نشست صمیمی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه با مدیر کل و کارکنان ارجمند حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۸۶
نشست صمیمی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه با مدیر کل و کارکنان ارجمند حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 


۱ رای